Musée d'Histoire Naturelle de Lille


Tijdens Erfgoeddag 2013 organiseerde Mendop vzw een tentoonstelling over de geschiedenis van de taxidermie (zie hier). 

De grootste verzamelingen met opgezette dieren ontstonden in de loop van de negentiende eeuw. Vaak waren dit private collecties van (adelijke) rijkelui die later, na verkoop of schenking, de basis vormden voor publiek toegankelijke stadsmusea.

Eind twintigste eeuw raakten de met opgezette dieren volgestouwde vitrinekasten uit de mode. Een na een verhuisden de natuurhistorische musea het gros van hun collecties naar de depots. Het Musée d'Histore Naturelle in de rue de Bruxelles te Lille (Rijsel) koos voor een mengvorm tussen oude en nieuwe museologie. 

Dit in 1822 opgerichte museum bewaarde uitstekend de sfeer van een antiek naturaliënkabinet oftewel Wunderkammer. Door de inbreng van meer levensecht opgezette dieren van recentere datum (zie everzwijn en leeuw onder), moderne belichtingstechnieken en educatieve voorstellingen slaagde het museum in een goed uitgebalanceerd geheel waaraan nog steeds wordt verdergewerkt. 

Het natuurmuseum van Rijsel toont ook nog steeds haar unieke collectie vogels die in de oorspronkelijke glazen kasten staat opgesteld. Het gros van deze verzameling (vele duizenden stuks) kocht het museum in 1856 van een grote verzamelaar uit de stad. In 1999 verwierf men de laatste vergelijkbare collectie (2300 opgezette vogels uit de jaren 1830-1850) die in Noord-Frankrijk nog in private handen was.

Naast de vogels bezit dit Rijselse museum ook zeer omvangrijke collecties zoogdieren, insecten, skeletten, fossielen (180.000 stuks), etnografica, etc. 

Het Musée d'Histoire Naturellevan Lille is stellig een van de verborgen parels van deze stad en een bezoek meer dan waard.

Voor meer info over het Musée d'Histoire Naturelle van Lille: klik hier

 


© Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org