O Dierbaar Antwerpen

Zomer 2007 liep in Antwerpen ‘O Dierbaar Antwerpen’, een festival over mens & dier. Het evenement ging gepaard met stadswandelingen, filmvoorstellingen, tentoonstellingen en  workshops. Nu alles achter de rug is resten de publicaties en catalogi die tijdens het festival zijn verschenen.

In ‘O Dierbaar Antwerpen. Over olifanten, mensen en andere stadse dieren’ kwam ‘de brede en complexe relatie van mens en dier’ aan bod. Er werkten 24 mensen aan mee. Het boek (26 x 21 cm., slappe kaft, 208 blz., Lannoo) behandelt in zijn enthousiasme iets te veel onderwerpen – van ‘apenkunst’ tot een selectieve dierengids voor de stad - waardoor het bij momenten een buitensporig eclectische indruk nalaat. Veel aandacht gaat naar Antwerpse ware gebeurtenissen rond ‘olifanten en mensen’ en ‘walvissen en mensen’, naar Belgische dierentuingeschiedenis en naar stadsdieren. Andere bijdragen vertellen over dieren in de middeleeuwse stad, de Antwerpse spinnenfauna (206 soorten) en dieren in de schilderkunst.  Deze overvloedig geïllustreerde uitgave eindigt met een portfolio van prenten en (kunst)foto’s. 

Twee andere exposities tijdens het festival stelden scherp op oude dierenboeken. Maart 2007 besloot de Antwerpse Zoo haar 88 waardevolste antieke zoölogische boeken (uit de 16e  tot en met de 19e eeuw) in permanente bruikleen aan de stadsbibliotheek van Antwerpen over te dragen. Dat werd met een tentoonstelling en de publicatie ‘Een wereld van schoonheid’ gevierd. Het gaat om twee dunne boekjes van elk zo’n 55 pagina’s gevat in een cassette (26 x 20,5 cm.) Fernand Schrevers en Roland De Winter lichten dit prachtige boekenbezit toe. Liefhebbers van antiquarische boeken zullen deze fijne uitgave met plezier aanschaffen.

Dat geldt tevens voor ‘Wonderlycke dieren op papier in de tijd van Plantin’. Deze catalogus (slappe kaft, 30 x 21,5 cm., 219 blz.) staat stil bij de unieke boeken- en prentenschat van het Museum Plantin-Moretus. De samenstellers spitsten zich toe op de verschijning van ‘exotische dieren’ in het Europa van de 16e en vroeg 17e eeuw. De meeste mensen maakten toen voor het eerst kennis met uit den vreemde meegebrachte ‘wonderlycke’ dieren zoals olifanten, kameleons, papegaaien, toekans, krokodillen of gordeldieren. De drukkers-uitgevers vereeuwigden deze bonte diergaarde op hun persen. De catalogus biedt een mooie inkijk in de prentkunst ten tijde van Christoffel Plantin. Voorts bevat dit boek uitstekende inleidende hoofdstukken over het vogelbezit van de 16e tot de 18e eeuw en over de symboliek van apen in de beeldcultuur van 1500-1700. Even leerrijk en verrassend zijn de bijdragen over het afbeelden van dieren in de Antwerpse woningen van de late 16e en de 17e eeuw en de rol van dierenboeken in de vroegmoderne wetenschap. Mendop beveelt dit boeiende expositieboek met stip aan.© Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org