Stoet van Canteclaer - Deinze

België is rijk aan stoeten. In vele daarvan spelen dieren een vooraanstaande rol. In de provincie Oost-Vlaanderen staat de kip centraal in de stoeten van Kruishoutem (tijdens de jaarlijkse Gulden Eifeesten) en Deinze, waar in 1962 voor het eerst een stoet door de straten trok verwijzend naar Canteclaer, de centrale kippenfiguur uit het Middelnederlandse dierenepos Van den Vos Reynaerde

Zowel Kruishoutem als Deinze kozen voor de kip en het ei als leidmotief doordat hun lokale bedrijfsleven sterk op de handel in eieren en kippen was toegespitst.

In de loop van die 50 jaar ging de Canteclaerstoet met steeds grotere tussenpozen uit, van jaarlijks naar driejaarlijks en sinds 2002 vijfjaarlijks

Op 13 mei 2012 vierde Deinze aldus een halve eeuw kippenstoet. Er namen 54 groepen aan deel, waarvan 15 exclusief gewijd aan kip en ei. Naar schatting 25.000 belangstellenden kwamen het evenement bekijken. Zij zagen naast taferelen uit grootmoeders tijd ook kippenreuzen, een kippenfanfare en Prins en Prinses Canteclaer de revue passeren. De foto's in dit verslag zijn tijdens deze jubileumeditie gemaakt. Een krantenbijdrage over de Stoet van Canteclaer anno 2012 kunt u hier herlezen.

Meer info over deze hoogdag voor Deinze is te vinden op www.stoetvancanteclaer.be

Opening kippenluik stoet (derde deel)

Kippenfanfare

Affiche jaargang 2012Kerk Deinze

Cosmopolitan Chicken (Koen Vanmechelen)Reinaert de Vos

Themavitrine bibliotheek Deinze

Regisseur Etienne Mommerency© Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org