Kanarie
Barnesby, G.J. 1877. The Canary: Its Management, Habits, Breeding and Training. London: G. Routlegde & Sons. 

Birkhead, T. 2003. The Red Canary. The Story of the First Genetically Engineered Animal. London: Weidenfeld & Nicolson. Standaardwerk.

Dejonghe, W. 1995. Kleurkanaries kweken als hobby. Roeselare: Stef Dejonghe.

Frisch, O. von. 1979. Kanaries: alles over aanschaf, verzorging, voeding, ziekten, hun zang. Baarn: Tirion. Gedegen en vaak herdrukt gidsje van 71 blz. vol met handige tips en informatie.

Heerde, J. Van. 1965. Het ABC van de Kleurkanariekweker. Zutphen: Thieme & Cie. 

Hervieux de Chanteloup, J.C. 1712. Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels. Traité curieux des serins de canarie. Amsterdam: Hendrik Schelte. Het allereerste boek over de kweek van kanaries. De eerste druk uit 1708 verscheen in het Frans. De eerste Engelse vertaling dateert van 1719. Een Italiaanse versie werd in 1724 gedrukt. 

Jannin, J. 1870. De kunst om kanarievogels op te kweeken. Amsterdam: H.G. Koster C. Jzn.

Koudis, S. 2000. Canary Colour Breeders Millennium Limited Edition 1947-1999. Canary Colour Breeders Association. 

Legendre, M. 1955. Le Serin de Canaries: Historique, élevages, races, hybrides, nourriture colorante. Paris: Editions Boubée. 

Major, R.H. 1872. The Canarian, or Book of the Conquest and Conversion of the Canarians. London: Hakluyt Society. 

Nuyens, A. 1908. De kanarievogel. Assen: Floralia. 

Roo, T. De. 2009. Kanarieliefhebberij in de achttiende eeuw – op het kruispunt van wetenschap en vrije tijd? De Achttiende Eeuw 41(2): 218-248.

Rutgers, A. 1970. Het Grote Kanarieboek. Gorssel: Littera scripta manet. Rijk gëillustreerd boek van 181 bladzijden.

Wal, H.K. Van der. 1997. Kanaries. Handboek voor het houden en kweken van zang-, kleur- en postuurkanaries. Baarn: Tirion. Een uitstekend werk (256 blz.) waarin alle facetten van de hobbykanarie aan bod komen. 

Weijling, M. 1948. Het Boek voor de Zangkanariekweker. Tilburg: A. Mertens & Zn.

Wickede, F.V. 1786. Kanarie-uitspanningen of nieuwe verhandeling van de kanariteelt. Amsterdam: Willem Holtrop. 

Willems, B. 1981. Postuurkanaries. Best: Zuid Boekproducties. 96 bladzijden.

Willems, B. 1986. Geschiedenis van de kanarie. Rassen – vererving. Best: Zuid Boekproducties. Uitstekend werkje van 123 bladzijden over de kanarie en zijn tientallen kweekrassen. © Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org

terug

naar boven