De onderwerpen

In de onderwerpen krijgt u een overzicht van de ontiegelijk gevarieerde relaties tussen mensen en dieren. 

Alle onderwerpen die met klik zijn aangeduid, zetten u op weg naar nuttige literatuur en/of websites over het item. Meer over dit bibliografieforum leest u in de rubriek projecten (project 1). 

Algemeen
Domesticatiegeschiedenis
Dieren in de klassieke oudheid
Dieren in de Middeleeuwen (klik)
Algemeen gebruik dierlijke producten en diensten
Ontstaan commensale dieren
Culturele, niet-economische aspecten mens-dier relatie
Normen en waarden omgang met dieren

Akker- en tuinbouw
Mest van landbouwhuisdieren
Insectenbestrijding (op de akker, in de fruitteelt, in de stal)
Bestrijding plaagdieren algemeen
Afweer (vogelschrik, veldkanonnen, schrikdraad)
Dieren als werkkracht op de akker

Veeteelt
Voorgeschiedenis: archeologie en ontstaan
Veeteelt algemeen
Landbouwhuisdieren: culturhistorie en rassen
Zeldzmame en bedreigde landbouwhuisdieren
Herderspraktijken vroeger (met varken, koe, geit,...)
Transhumances
Veedrijven en driftwegen
Veetellingen
Alle aspecten omtrent de vleesfok van varken, rund, paard, geit, schaap, edelhert, damhert, bizon, kip, kalkoen, parelhoen, kwartel, eend, muskuseend, gans, struisvogel, krokodil
Stallenbouw
Veemarkten
Veetransport
Veekeuringen
Stamboekwerking
Veeziekten
Veevoeders & veevoederbedrijven
Afspanningen (weiden)
Milieuoverlast veeteelt

Melk
Geschiedenis
Soorten melk (koe, geit, paard, ezel, kameel, etc.)
Melkmachines en -installaties
Zuivelbereiding en -handel

Vlees
Geschiedenis slachtmethodes
Slachthuizen
Slagersscholen
Ethiek slachten
Slagers en slagerijen
Vleeshallen
Vleesconsumptie
Vleeskwaliteit
Vleeshandel
Vleesfraude
Vilbeluiken
Afgeleiden vleesafval (vetten, botmateriaal)

Wol
Geschiedenis wolnijverheid
Schapen
Schaapherders

Lama en alpaca
Scheertechnieken en -apparatuur
Wolsoorten en wolgebruik
Angorakonijn en angorawol (klik)

Bont, leder, haren, tanden & hoorn
Wildvangst bontdieren
Bonthandel en bontmode
Fok bontdieren algemeen
Nerts
Zilvervos (klik)
Wasbeer
Chinchilla (klik)
Muskusrat
Beverrat (klik)
Pelskonijn (bont, vellen, vilt)
Bont en vellen van kat en hond
Vilt van konijnenhaar (voor hoeden etc.)
Haren in schilderpenselen en kwasten (marter, das,…)
Lederbewerking en -gebruik (voor kledij, schoeisel,…)
Gebruik koehoorns en hertengeweien
Dierentanden en -klauwen als sieraad 

Veren & dons
Verenhandel en verenmode rond 1900 (van soorten als sterns en zilverreigers) (klik)
Verengebruik algemeen
Veren en dons van ganzen en eenden
Struisvogel (veren, kweek) (klik)
Eidereend en eiderdons

Dieren als werknemers
Algemeen
Trekpaarden op de akker
Werkpaarden (loskades, mijnen, jaagpaden)
Koets- en karrenpaarden
Rijpaarden
Ezels
Muilezels en muildieren
Ossen voor kar en ploeg
Andere runderen als lastdier
Kameel en dromedaris
Geitenkarren
Postduiven
Trekhonden
Honden voor alle werk (snuffelen, waken, veedrijven, politie- en rode kruiswerk)
Dieren als milieu-indicatoren
Mijnkanaries
Dieren als mascotte
Grazend vee binnen het natuurbeheer

Insecten
Honingbij en imkerij
Bijenproducten (honing, was, kit, zalf, koninginnebrij, pollen, zeep,… klik)
Zijderups
Hommels als bestuivers in serres en groenten- en bloemenkassen
Inzet sluipwespen
Vlinderkweek
Insecten als voedsel (voor mensen en hobbydieren)
Gebruik en/of roof miereneieren
Schadelijke insecten (algemeen, geschiedenis bestrijding)
Meikever
Coloradokever
Cicade
Insectenbestrijding in huis
Insecten als huisdier (wandelende takken,...)
Insecten als verzamelobject (vlinders, kevers, etc.)

Week- en schaaldieren
Slakkenkweek- en consumptie
Kweek, handel en consumptie schelpdieren (algemeen)
Oester
Mossel
Kokkel
Wulk
Alikruik
Sint-jakobsschelp
Verwerking en gebruik schelpengruis
Schelpenverzamelingen
Parelmoer
Wormen (humusvorming, als vissersaas, etc.)
Vangst, handel en consumptie schaaldieren algemeen
Garnaal
Kreeft

Amfibieën en reptielen
Slangen cultuurhistorisch
Slangen als huisdier
Reptielen algemeen (cultuur, als huisdier)
Kikkers
Kikkerbillen (consumptie)
Padden en paddenoverzet
Krokodillen en aligators (cultuur, kweek, consumptie, leder)
Landschildpadden (als huisdier, etc.)

Dieren in sport en spel
Sport en spel met dieren: algemeen
Hondensporten algemeen
Politiehondentraining
Windhondenrennen
Straatraces voor honden
Zwemwedstrijden voor honden
Vechthonden en hondengevechten (honden onderling, honden met andere dieren) (klik)
Berebijten en worstelen met beren
Schapendrijfwedstrijden
Agility, fly-ball, cani-cross en andere moderne hondensporten
Sledehondenwedstrijden
Koersen met ezels, varkens, geiten, schapen e.a.
Paarden- en ponysporten (draf, galop, jumping, polo, horse-ball, mennen, etc.)
Paardenrenbanen
Stierengevechten en arena’s
Duivensport
Zangkanariewedstrijden
Vinkensport
Kraaihanensport
Hanengevechten en vechthanen (klik)
Hanekappen
Folklore met ganzen (ganstrekken, -gooien, -kappen en gansrijden)
Volksvermaak met cavia en schaap
Boogschieten naar ratten (Zaffelare)
Katknuppelen en katgooien (Wervik, Ieper)
Palingtrekken
Kikkerkoers

Vis
Visvangst en visconsumptie: archeologie en geschiedenis
Zeevisserij: geschiedenis
Haring en haringvisserij (klik)
Haaien
Zoetwatervisserij om den brode
Vishandel
Visrokerijen en -drogerijen
Aquacultuur
Visconsumptie
Sportvisserij: geschiedenis
Sportvisserij algemeen
Viswedstrijden en -kampioenschappen
Populaire sportvissen: algemeen
Snoek
Karper
Paling
Forel
Infrastructuur voor vissen (vistrappen,...)
Vissenhuiden, haaien-, roggen- en palingleder
Aquariumvissen
Vijvervissen (koikarper en andere)

Gezelschaps- en hobbydieren
Geschiedenis algemeen huisdieren
Huisdierrassen
Wetgeving
Verzekeringen
Hond
Kat
Huiskonijn
Cavia
Goudhamster
Tamme muizen en ratten
Overige knaagdieren (gerbil e.a.)
Fret
Minipaard
Pony
Paard (ruitersport, maneges, etc.)
Kooi- en volièrevogels algemeen
Papegaaien
Parkieten
Kanarie (klik hier)
Zebravink
Reptielen en andere terrariumdieren
Vogelspinnen en wandelende takken
Dierenbeurzen en -tentoonstellingen
Dierenmarkten
Dierenwinkels
Dierenpensions
Dierenattributen (kooien, speeltjes,…)
Voeders voor katten, honden, kleine knagers, etc.
Te dikke huisdieren
Dierenverzorging (hondenkappers, etc.)
Hoefsmederij

Kleinveeteelt en parkdieren
Kleinvee: algmeen
Verenigingen voor kleinveeteelt (klik)
Dwerggeit
Hobbygeiten en -schapen
Hangbuikvarken
Damhert
Ezel
Kangoeroe en wallaby
Kip: hobbykweek, ras- en sierkippen
Kip & haan cultuurhistorisch
Sierduiven
Duiventillen
Sierwatervogels algemeen
Eenden
Ganzen
Zwanen
Parkvogels algemeen
Pauw
Kalkoen: hobbykweek en rassen
Fazanten als siervogels
Kwartels

Dieren in de krijgsgeschiedenis
Hond, paard, muildier, muilezel, duif, plaagdieren, dieren als mascottes, als slachtoffers, etc.

Circus- en kermisdieren
Algemeen en geschiedenis
Dierendressuur
Voornaamste dieren in rondreizende circussen (olifanten, tijgers en leeuwen, apen, kamelen en kleinere huisdieren, etc.)
Vlooiencircus
Dieren op de kermis
Straatanimatie met beren, aapjes en andere dieren
Goochelaars met dieren
Slangenbezweerders

Dieren & geneeskunde
Veeartsenij vroeger
Diergeneeskundig onderricht
Wetgeving
Apparatuur diergeneeskunde
Dieren- en veeartsen in hun praktijk (getuigenissen)
Dierenziekenhuizen
Uitbraken veeziektes (vogelgriep, runderpest, mond- en klauwzeer, blauwtong, etc.)
Dieren in de volksgeneeskunde (klik hier)
Bloedzuigers als medicinale toepassing

Dieren & mensenwelzijn
Blindengeleidehonden
Hulphonden
Gezelschapsdieren als therapeut
Hippotherapie
Dieren voor de veiligheid (bewaking door hond, gans, etc.)
Huisdieren & kinderen
Huisdieren & bejaarden
Gevaarlijke huisdieren (besmettingsgevaar, bijtwonden, hoeftrappen)
Proefdieren (pro & contra)
Dieren als donor
Genetisch gemanipuleerde dieren

Mensen & dierenwelzijn
Geschiedenis dierenbescherming
Dierenbeschermingsverenigingen
Dierenmishandeling
Seks met dieren
Vleesconsumptie versus vegetarisme
Dierenasielen
Wetgeving en dierenwelzijn
Ethische waarden omgang met dieren
Dierenrechtenorganisaties
Dierenbevrijding

Jacht en verdelging
Jacht en wildbeheer algemeen
Jachtwetgeving
Stroperij
Handel (poeliers) en consumptie van wild
Problematiek wildschade (vos, everzwijn, ree, etc.)
Fok jachtwild (fazanten, patrijzen, eenden, etc.)
Verdelging ‘schadelijk wild’ (kraai, ekster, vos, ever, wezel, etc.)
Verdelging ratten en muizen (vergif, vallen,...)
Walvisvaart
Zeehondenjacht en robbenvangst (klik)

Vogelvangst
Vogelvangst algemeen en geschiedenis
Eendenkooien (klik)
Goudplevierenvangst (wilsterflappen)
Eiroof (door verzamelaars; voor voedsel: meeuwen, albatrossen)

Faunabescherming
Wilde fauna binnen het natuurbehoud en -beheer
Vleermuisbescherming (ijskelders, nestkasten,...)
Vogelbescherming (algemeen en geschiedenis)
Vogels voederen in de tuin en elders
Nest(kast)hulp
Diereninfrastructuur (ecoducten, dassen- en paddentunnels, wildrasters, reespiegels, etc.)
Opvangcentra wilde dieren

Wilde zoogdieren cultuurhistorisch
Apen cultuurhistorisch (klik)
Apen als huisdier
Giraffe (klik)
Herten
Olifanten
Walvissen en walvisstrandingen
Dolfijnen
Beren cultuurgeschiedenis
Wolf
Vos
Leeuw
Tijger

Wilde dieren varia
Wilde dieren in de tuin w.o. egels of in tuinvijvers
Wilde dieren als ‘huisdier’ (haas, vos, ever, kauw, kraai, huismus, etc.)
Exotische dieren als ‘huisdier’ en de wetgeving
Handel in exotische dieren en hun producten (reptielenhuiden, ivoor, etc.)
Ontginning en gebruik wilde dierenmest (guano van zeevogels en pinguïns, etc.)
Verkeersslachtoffers
Dodelijke (roof)dieren (haai, grote katten, buffel, olifant, krokodil, slang, etc.)
Stekende en (bloed)zuigende kriebeldieren (muggen, horzels, wespen, bijen, dazen, teken, vlooien, luizen,…)
Spinnen (angst, in cultuurgeschiedenis)
Verdelgingsfirma’s
Dierensterfte varia (door gifstoffen, (olie)vervuiling, etc.)
Wetenschappelijk veldonderzoek wilde dieren (faunistiek, gedrag, ecologie,…)
Dierenfotografie en dierendocumentaires (tv, bioscoop, dvd,…)
Veldobservatie wilde dieren en dierentoerisme
Taxidermie

Dierentuinen
Ontstaan en geschiedenis dierentuinen
Dierentuinen & safariparken
Publieke aquaria & zeelevencentra
Vogelparken
Reptielencentra
Dolfinaria en zeeleeuwenshows
Vlindertuinen
Dieren- en hertenparkjes
Kinderboerderijen

Dieren in het artistieke domein
Dieren in de kunst: algemeen
Vogels in de kunst
Dieren in de schilder- en prentkunst
Dieren in de beeldhouwkunst
Dierenbeeltenissen in het straatbeeld
Dieren op oude tegels
Dieren in keramiek en glas
Dieren in de film (tv en bioscoop)
In de fotografie
In de literatuur: algemeen
Dieren in de kinderliteratuur
Dieren in sprookjes en fabels
Dieren in de poëzie (klik)
Dieren in strips
Dieren op toneel (opera, theater- en dansvoorstellingen)
Dieren op geld (munten en papiergeld), medailles en gedenkpenningen (klik)
In de filatelie

Dieren als symbolen
Dieren als symbolen: algemeen (klik)
Dieren in (bij)geloof, magie en religie (zegeningen, symboliek)
Offerdieren en dierenoffers (klik)
Dieren als godsdienstig taboe (varken,...)
Heiligen en hun dieren (Franciscus, Hubertus, Elooi, Antonius, Rochus,...)
Dieren in de heraldiek
Dieren in de cartografie (klik hier)
Dieren als archetypes
Niet bestaande dieren (draken, zeemeerminnen, weerwolven,…)

Mens & Dier varia
Dieren in het onderwijs
Dieren & taalkunde (etymologie, vakjargon, volksnamen)
Dieren in spreekwoorden en zegswijzen (klik hier)
Dieren in de familienaamkunde en heraldiek
Werelddierendag
Bekende baasjes en hun dieren
Dieren & koningshuizen
Beroemde dieren (klik)
Dieren in de gastronomie
Dieren in de politiek
Dieren in de reclame
Dieren in de folklore: algemeen
Reuzendieren in stoeten en omgangen
Dieren als geluksbrengers
Knuffeldieren en robotdieren
Dieren op uithangborden
Dieren in de geschreven media (knipsels uit kranten e.a.)
Dieren als astronaut
Dierenmusea
Dieren overleden: rouwverwerking
Dierencrematoria en -begraafplaatsen



© Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org

naar boven