Projecten

Naast de verdere uitbouw van deze website, het regelen van huisvesting en de verwerving van de eerste archivalia en voorwerpen plant Mendop tentoonstellingen en de inventarisatie van bestaande waardevolle dierenarchieven en -collecties.

Tevens zal Mendop het bronnenonderzoek en studiewerk naar specifieke mens-dier relaties aanmoedigen. Op dit luik van de website kunt u steeds voor meer gedetailleerde projectinformatie terecht. 

Project 1

Bibliografieforum omtrent mens & dier

Een belangrijk service-onderdeel van de Mendop-website wordt de rubriek ‘de onderwerpen’. Het ligt in de bedoeling om dit rudimentaire overzicht van mens-dier relaties verder te verfijnen. De lijst zal als platform en doorgeefluik dienen voor bibliografische overzichten van de betrokken onderwerpen.

Bestaan er goede publicaties over haringrokerijen? U zoekt een naslagwerk over het dragen van bont of de geschiedenis van de vishaak? U wilt meer weten over dieren in de oorlog, de eeuwenoude band tussen mens en hond; of over de bijenteelt, of over het wedervaren tussen mens en rat? Of u zoekt naar publicaties omtrent de pauw in de kunst, paardenrenbanen, het varken van Sint-Antonius, rupsenbestrijding door de eeuwen heen of u zit met vragen over het waarom van offerdieren in een grijs verleden?

Mendop hoopt u in de toekomst zo goed mogelijk op weg te zetten. Immers, het vergt vaak veel opzoektijd om te achterhalen welke waardevolle artikelen en boeken over een bepaald item zijn verschenen. Dan nog kan het gebeuren dat men via literatuur- en internetonderzoek niet alles op het spoor komt.

Daarom zoekt Mendop vrijwilligers die aan dit bibliografieforum omtrent mens & dier een bijdrage kunnen leveren. Ieder voorstel kijken wij met belangstelling tegemoet.

Voorbeelden: kanarie (klik), beverrat (hier), chinchilla (hier), zilvervos (hier) en andere (zie rubriek ‘de onderwerpen’).Project 2

DIERBAAR. De memoires van uw meest geliefde (huis)dier

Schrijf (voor de) geschiedenis!

Dierbaar’ is een publieksgericht project dat hoogte wil krijgen van de vele onvergetelijke herinneringen die mensen aan een welbepaald (huis)dier overhouden, ook lang nadat het dier is overleden – of door omstandigheden uit hun leven is verdwenen.


Dierbaar’ peilt naar de ongeschreven dierenmemoires die mensen in hun hoofd blijven koesteren maar nooit hebben opgeschreven. Een op de muziek van Abba dansende hond, een kat met veertien levens, de al te avontuurlijke dwerghamster die in de riolering verdween, het schaap dat u als lam met de papfles heeft opgekweekt en nooit liet slachten, de tamme ekster waar u tijdens uw jeugd mee speelde (tot hij wegvloog…), de hond die uw steunzolen verstopte én terugbracht, de kanarie die kuchte of de papegaai die de buurvrouw imiteerde; verhalen over alle dieren, dus ook over paarden, ezels, geiten, koeien, slangen, konijnen, cavia’s, leguanen, fretten, kippen & hanen, grasparkieten, een vertrouwelijke blauwe reiger of de handtamme koikarpers in uw tuinvijver, ze zijn allemaal welkom. Wat maakte het dier en de vriendschapsband die u met hem of haar had zo speciaal?

Dit project rond het registreren van persoonlijke dierengeschiedenissen werd naar aanleiding van de Erfgoeddag 2009 gelanceerd en loopt onverminderd door.

Tientallen eigenaren van overleden huisdieren hebben de memoires van hun dierbaarste hond, kat, paard of tamme rat intussen aan Mendop doorgespeeld.

Lees hier een kleine selectie (korte inhoud) van de dierenmenoires die in in het archief van Mendop vzw zijn opgeslagen.

DIERBAAR. Hoe meewerken?
O
m het ophalen en noteren van uw herinneringen te oriënteren en te ordenen ontwierp Mendop vzw een formulier (open HIER) dat u kunt invullen en als bijlage kunt doormailen naar ons contactadres info@mendop.org of waarvan u een uitprint kunt opsturen naar
Mendop vzw.

Een foto van uw dier of uzelf met uw dier is welkom. Doorgemailde foto’s kunnen enkel in jpg-bestand worden overgemaakt.

Stuur de in handschrift of via pc ingevulde uitprint via de post naar Mendop vzw.
U
kunt een onbeperkt aantal extra’s (foto’s, documentatie, fotocopies,…) toevoegen.Hou uw ervaringen snedig en bondig. Bejubel uw hond of kat niet ellenlang als de beste, mooiste, liefste, braafste en trouwste want dat zult u bijna alle baasjes over hun lievelingsdier horen vertellen. Memoreer en typeer bovenal die speciale gaven, kenmerken, karaktertrekken en gebeurtenissen waardoor uw beest uitblonk en u voor altijd dierbaar is gebleven.

Bij Mendop zullen alle verzamelde getuigenissen in een apart archief rond mondelinge dierengeschiedenis worden bijgehouden opdat ze ook binnen vijftig of driehonderd jaar voor onderzoek kunnen worden geraadpleegd en nagelezen.


Mendop vzw dankt op voorhand iedereen die aan DIERBAAR heeft meegewerkt.
U schreef
(voor de) geschiedenis!

© Mendop vzw
Homepagina: www.mendop.org

naar boven